Afvalverwerking Recupal-West

Vernietiging dranken

Recupal-West zorgt voor de vernietiging van dranken, dit dankzij verscheidene uitpaklijnen.

Dranken:

Vernietiging van dranken is één van de specialiteiten van Recupal-West.
Drankverpakkingen zoals Tetra Pak, petflessen, glazen flessen, kratten, vaten, … kennen voor ons geen geheimen.
Door een halfautomatische flessenlijn hebben we de mogelijkheid om flessen te ontkurken (bv bierflessen in kratten). Het leeggoed kan dus terug geruild worden, dit naar wens van de opdrachtgever.

Accijnsgoederen zoals bieren, wijnen en sterke dranken worden bij Recupal-West onder toezicht van douane en accijnzen vernietigd zodat U de betaalde heffingen kunt terugvorderen.
Ook verbruiksbelastinggoederen zoals frisdranken worden onder toezicht van de accijnzen vernietigd.

U als opdrachtgever ontvangt hierbij steeds een attest van vernietiging.

Indien U vragen hebt of U meer wilt weten over onze milieuvriendelijke en
betrouwbare vernietiging van deze voedingsproducten ? Contacteer ons!